fbpx
Trang chủ Cascade » Trong cộng đồng » Cập nhật xây dựng

Chương trình quản lý toàn vẹn phân phối (DIMP)

Cascade Natural Gas Corp. thường xuyên đánh giá và ưu tiên các rủi ro để xác nhận tính toàn vẹn của các đường ống dẫn khí phân phối để chúng tiếp tục được vận hành một cách an toàn và có trách nhiệm mà không bị gián đoạn.

Để theo kịp luật tiểu bang và liên bang, CNGC đã xác định các đoạn ống để thay thế dựa trên các thành phần vật lý và vận hành & bảo trì.

Loại dự án thay thế này không phải là mới, trong quá khứ CNGC đã thay thế thành công các phần chính và dịch vụ ở các thành phố sau.

Chính (LF.) Dịch vụ (EA)
2020 Oregon    
Uốn cong 4845 101
Washington    
Anacortes 27350 229
2021 Oregon    
Uốn cong 567 9
Washington    
Anacortes 4800 24
Shelton 10663 57
2022 (MỚI) Oregon
Thành phố Baker 36000 558
Uốn cong 6333 161
Washington
Shelton 29000 364

 

Dưới đây là các liên kết đến các dự án thay thế DIMP có thể ảnh hưởng đến các khách hàng của CNGC trong năm nay.