fbpx
Trang chủ Cascade » Giá & Dịch vụ » Dịch vụ kinh doanh

 

Dịch vụ thương mại tổng hợp

Chi phí Năng lượng có thể là một trong những yếu tố chính trong quyết định mở rộng hoặc chuyển địa điểm hoạt động của công ty. Tại Cascade Natural Gas, chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng nguồn năng lượng sạch, tiết kiệm và hiệu quả nhất cho nhu cầu kinh doanh của họ.

Cascade hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp giải pháp cho nhu cầu năng lượng của họ, bằng cách cung cấp một số dịch vụ chuyên biệt bao gồm mô hình hóa chi phí tùy chỉnh và so sánh với các nguồn năng lượng thay thế.

 

Dịch vụ công nghiệp

Tại Cascade Natural Gas Corporation, chúng tôi có truyền thống giúp đỡ các khách hàng công nghiệp hơn 50 năm. Chúng tôi cung cấp chuyên môn trong ba lĩnh vực chính - dịch vụ phân phối, dịch vụ công suất thượng nguồn và dịch vụ cung cấp khí đốt.

Dịch vụ công nghiệp dành cho khách hàng tham gia vào một quá trình tạo ra hoặc thay đổi nguyên liệu thô hoặc chưa hoàn thành thành một dạng hoặc sản phẩm khác. Cascade cung cấp dịch vụ phân phối khí tự nhiên cho khách hàng Thị trường chính và Thị trường ngoài lõi, từ cổng thành phố đến cơ sở của khách hàng:

  • Khách hàng thị trường cốt lõi
    Một khách hàng mua dịch vụ khí đốt trọn gói từ Cascade theo một biểu giá bao gồm cung cấp khí đốt, dịch vụ phân phối từ Cascade và dịch vụ vận chuyển đường ống.
  • Khách hàng thị trường không chính
    Một khách hàng mua dịch vụ gas không theo gói. Khách hàng không phải là khách hàng cốt lõi mua dịch vụ phân phối từ Cascade và mua riêng dịch vụ cung cấp khí đốt và vận chuyển đường ống.

Đơn đăng ký tín dụng thương mại

Để tạo thuận lợi cho quá trình đăng ký dịch vụ khí thương mại, vui lòng hoàn thành và gửi lại Đơn đăng ký tín dụng thương mại. Các ứng dụng có thể được trả lại bằng các phương thức sau:

Thư đến:
Cascade Natural Gas Corporation
Nơi nhận: Phòng Tín dụng
Po Box 5603
Bismarck, ND 58506-5603

Số fax:
(888) 649-9912

E-mail (các biểu mẫu phải được điền toàn bộ, có chữ ký và được quét):
[email được bảo vệ]